Honderden EP-kandidaten hebben al beloofd de financiële lobby aan te vechten

Succesvolle start van de campagne die kandidaat Europarlemenatariërs oproept tot fianciële hervormingen

Brussel, 9 mei 2019 – In de eerste week van de campagne is de Change Finance coalitie erin geslaagd om 230 kandidaten voor het Europees Parlement een belofte te laten ondertekenen. Daarin beloven ze dat ze de grote invloed en macht van de lobby van de financiële sector op de Europese besluitvorming willen verminderen. Na deze eerste fase gaat de campagne nu van start in andere EU landen.

Door het ondertekenen van de belofte engageren de Europarliamentariërs zich tot vijf maatregelen die de financiële lobby minder macht geeft, bv. door interactie met de financiële lobby te beperken tot het strikte minimum. Zie hierover:

De link naar de Nederlandse tekst van de belofte is hier:

De volgende twee weken kunnen burgers blijven gebruik maken van de campagne internet tool om brieven te sturen naar de kandidaten en hen aan te sporen om de belofte te ondertenenen.

De financiële crisis heeft niet geleid tot hervormingen die een nieuwe crisis voorkomen. In feite hebben de veranderingen die nodig waren voor een financieel systeem ten dienste van burgers en het milieu amper het daglicht gezien.

Dit komt vooral door de macht die de financiële lobby uitoefent op de EU-instellingen. De afgelopen jaren zijn enkele kleine stappen gezet door de EU-instellingen, waaronder het Europees Parlement, om de disproportionele invloed van de financiële lobby in te dammen. Maar volgens de Change Finance coalitie is er nog een lange weg te gaan. In de komende vijf jaar zullen leden van de het Europees Parlement de uitdaging moeten aangaan ten opzichte van de 1.700 of meer lobbyisten die de belangen behartigen van banken, verzekeringsmaatschappijen, hedge fondsen, en andere financiële bedrijven.

De Change Finance coalitie vraagt om een fundamentele hervorming van het financiële stelsel en is een door het maatschappelijk middenveld geleide beweging met burgers, maatschappelijke organisaties, liefdadigheidsinstellingen, denktanks, milieuorganisaties, kerkelijke organisaties en vakbonden in heel Europa.

Shonan Kothari van Finance Watch, een onafhankelijke non-profit organisatie met een missie om de financiële sector de samenleving te laten dienen:

“We zijn heel blij verrast dat binnen een paar dagen 230 kandidaten uit 19 EU-lidstaten beloven de macht van de financiële lobby te bestrijden. We hopen dat zoveel mogelijk burgers de kandidaten in hun land zullen aanschrijven om de belofte te ondertekenen. We hebben de Europese volksvertegenwoordigers nodig om met ons te streven naar een financieel systeem dat mensen en de planeet dient, in plaats van alleen de eigen interesses van de financiële sector.”

Kenneth Haar van Corporate Europe Observatory (CEO), een onderzoeks- en campagneorganisatie die de bedrijfslobby bij de Europese besluitvorming bestrijdt, zei:

“Er is behoefte aan meer transparantie rond de financiële lobby in Brussel, maar transparantie is niet genoeg. We hebben maatregelen nodig die grote banken uit hun huidige rol halen als de facto adviseurs van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en leden van het Europees Parlement. “

Grégoire Niaudet van Secours Catholique – Caritas France, een Franse katholieke non-profit organisatie die solidarteit tussen mensen bevordert, zei:

“Financiële lobbyisten halen politici vaak over om activiteiten toe te staan die schadelijk zijn voor gewone burgers, zoals bijvoorbeeld speculatie op voedsel, huisvesting en openbare diensten.”

Myriam Vander Stichele van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), zei:

“Het is onze hoop om met deze toezeggingen een sterke politieke wil op te bouwen in het nieuwe parlement, nog voordat het is bijeengeroepen. Zo kunnen Europarliamentariërs onmiddellijk aan financiële hervormingen beginnen waarin ze de belangen van burgers boven die van de financiële sector te stellen.”

EINDE

Voor meer informatie contacteer:

Shonan Kothari op shonan@changefinance.org of +32 489 25 08 11

Kenneth Haar op kenneth@corporateeurope.org of +45 23600631

Opmerkingen voor editors:

De inspiratie voor dit initiatief komt van de WHO-conventie inzake tabaksontmoediging, waarin artikel 5.3 officiële instanties verbiedt zich te laten beïnvloeden door omgang met lobbyisten van de tabaksindustrie.

Meer informatie over de campagne en de Change Finance coalitie is hier te vinden:   https://www.changefinance.org

Go to All press